Projekty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Nabory do projektów są ogłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki !!!

Kilka słów o KFS:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - jest to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy).

Cel:
Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nie adekwatnych do dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może się ubiegać:

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą się ubiegać wszyscy PRACODAWCY.

Zarówno przedszkola i szkoły państwowe jak i prywatne mogą się starać o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników!

Szkolenia w ramach KFS
a pedagogika freblowska:

W projektach realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być realizowane szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji związanych z pedagogiką freblowską (freblowskie szkolenia).

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej informacji związanych z tymi projektami prosimy o uzupełnienie formularza, a my prześlemy więcej szczegółów dotyczących KFS.
Pomagamy przy uzupełnianiu niezbędnych dokumentów !!!

Dlaczego My:

1) Duże doświadczenie w realizowaniu projektów z KFS
na terenie całego kraju.
2) Ciekawa propozycja możliwych do zrealizowania szkoleń
   (szkolenia stacjonarne, szkolenia online, kursy, webinary)
3) Możliwość realizacji szkoleń na kilka sposobów:
    - stacjonarnie;
    - online;
    - w formie dostępu do nagranych kursów;
4) Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Chcesz dowiedzieć się wiecej uzupełnij formularz: