Zapraszam Cię do świata szkoleń stacjonarnych

prowadzonych przez nasze Edukatorki

1. Jak obrazować, by nie blokować
– sztuka przedstawiania treści
w przedszkolu.

2.Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi. 3. Dziecko widzem i aktorem
w edukacji matematycznej
– przykładowe scenariusze.

4. Dziecko widzem i aktorem
w edukacji przyrodniczej – przykładowe scenariusze.

5. Dziecko widzem i aktorem
w edukacji językowej – przykładowe scenariusze.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Teatrzyki z darami Froebla
w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej.

Warszawa

6/06/2024 r. godz. 17.00-20.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Ewelina Ścibak

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Rozwój motoryki małej – prawidłowości, znaczenie.

2. Na co zwrócić uwagę – wskazania do podejmowania dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju motoryki małej i sprawności manualnych.

3. Rodzaje ćwiczeń stosowanych 

w zajęciach stymulujących rozwój motoryki małej. 

4. Praktyczne ćwiczenia z darami
i innymi materiałami do wykorzystania na co dzień. 

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Sprawne ręce – mogę więcej! – zabawy wspomagające rozwój motoryki małej.

Białystok

20/04/2024 r. godz. 12.15 - 15.15

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Katarzyna Małek

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

Podstawy psychologiczne

i pedagogiczne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci

wraz z ich edukacją matematyczną z Darami Froebla:

• edukacja matematyczna jako sposób na rozwijanie dziecięcego umysłu;

• konieczność łączenia wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz kształtowania ich wiadomości i umiejętności matematycznych;

• dostosowanie treści kształcenia

do rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci;

• respektowanie preferowanych przez dzieci mechanizmów uczenia się;

• sposoby kierowania dziecięcą działalnością matematyczną, aby

same mogły dostrzegać i werbalizować to, co ważne;

• obowiązujący zakres kształcenia (obszary kształcenia) z zachowaniem ciągłości edukacyjnej (stałe następstwo realizacji treści kształcenia we wszystkich obszarach);

• problemy dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Moduł 1: Jak zmierzyć się z edukacją matematyczną dzieci?

Wszystko o orientacji przestrzennej - od wytyczania kierunków w przestrzeni do precyzyjnego orientowania się na kartce papieru.


to Moduł 1 z cyklu szkoleń: Zastosowanie Darów Froebla

w Dziecięcej Matematyce.

Szczecin
7/03/2024 r. godz. 16.30 - 19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

Adriana Aleksiejew

1. Jak zacząć – pomysły na tematykę freblowskich tygodni.

2. Po co to wszystko – jak spójnie tworzyć dokumentację.

3. Plany tygodniowe, plany miesięczne – nie taki diabeł straszny…

4. Wzory dokumentów, inspiracje praktyczne.

5. 3 kroki do mistrzostwa w dokumentacji.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Plany miesięczne i tygodniowe, tematy kompleksowe - skuteczne planowanie pracy wg programu Dar Zabawy

Poznań
25/03/2024 r. godz. 17.00 - 20.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Agnieszka Ciszewicz

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej

Zakrzewo (k. Dopiewo)
4/04/2024 r. godz. 16.30 - 19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Elżbieta Śmiglak

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

Podstawy psychologiczne
i pedagogiczne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz
z ich edukacją matematyczną
z Darami Froebla:

• edukacja matematyczna jako sposób
na rozwijanie dziecięcego umysłu;

• konieczność łączenia wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz kształtowania ich wiadomości i umiejętności matematycznych;

• dostosowanie treści kształcenia do rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci;

• respektowanie preferowanych przez dzieci mechanizmów uczenia się;

• sposoby kierowania dziecięcą działalnością matematyczną, aby same mogły dostrzegać i werbalizować to,
co ważne;

• obowiązujący zakres kształcenia (obszary kształcenia) z zachowaniem ciągłości edukacyjnej (stałe następstwo realizacji treści kształcenia we wszystkich obszarach);

• problemy dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.


Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci z wykorzystaniem Darów Froebla oraz innych zwyczajnych przedmiotów:

• model kształtowania orientacji
w umysłach dzieci;

• treści kształcenia oraz sposoby organizowania sytuacji zadaniowych
i zabaw, podczas których dzieci zgromadzą doświadczenia logiczne
i matematyczne potrzebne im do precyzyjnego orientowania się
w otoczeniu, a także tworzenia zarysów pojęć;

• czego nie wolno robić, kształtując orientację przestrzenną dzieci;

• perspektywa edukacyjna: jak będzie rozwijana orientacja przestrzenna
w następnych latach edukacji szkolnej.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

MODUŁ 1: Jak zmierzyć się z edukacją matematyczną dzieci? Wszystko o orientacji przestrzennej - od wytyczania kierunków w przestrzeni do precyzyjnego orientowania się na kartce papieru


Szczecin
7/03/2024 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

Adriana Aleksiejew

Cykl 6-ciu szkoleń: Zastosowanie Darów Froebla w Dziecięcej Matematyce


1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Pisarzowice
06/02/2024 r. godz. 16.00 - 19.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Gabriela Kleczyńska

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej

Poznań
21/09/2023 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Anna Zawistowska

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Freblowskie spotkania z muzyką

Warszawa
14/11/2023 r. godz. 17.15-20.15

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Sylwia Kustosz

1. Cele spotkań z muzyką, czyli

co muzyka może dać dzieciom? Praktyczne sposoby osiągania celów – zabawy z darami.

2. Zabawy muzyczno-ruchowe według koncepcji Piotra Kai opracowane i realizowane

w nurcie pedagogiki freblowskiej.

3. Muzyka dla każdego – zabawy

z piosenkami, zabawy z muzyką klasyczną, zabawy z muzyką popularną, zabawy z odgłosami natury i rapowanie na dywanie, czyli recytacje rytmiczne przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem ojczystym i obcym.

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Matematyczne rytuały na co dzień – jak sobie ułatwiać pracę.

2. Sposoby na zaciekawienie matematyką – freblowskie sztuczki.

3. Co liczyć i jak liczyć, czyli na co możesz liczyć budując kompetencje matematyczne.

4. Szacowanie, porównywanie, dodawanie i odejmowanie

po freblowsku.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Jeden, dwa, trzy... liczysz Ty

- freblowskie zabawy matematyczne

Jaworznie

18/04/2023 r. godz. 16.00-19.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Magdalena Wójcik

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Twórcze i kreatywne pomysły na zabawy indywidualne i zespołowe.

3. Planowanie, realizowanie i omawianie zajęć z dziećmi.

4. Sposoby na organizację przestrzeni wyzwalające potencjał twórczy i poznawczy przedszkolaków.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Organizacja pracy i przestrzeni

w nurcie pedagogiki freblowskiej

Poznań
3/03/2023 r. godz. 17.00 - 20.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Katarzyna Małek

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej

Świecie
16/02/2023 r. godz. 16.30 - 19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Dorota Heldt

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.

3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.

4. Pochwały warte zajęcia otwarte

– sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Spotkanie w kole - organizacja
i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa).

Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte.

Węgorzewo
19/11/2022 r. godz. 12.30-15.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Aleksandra Szymczak

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.

3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.

4. Pochwały warte zajęcia otwarte

– sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Spotkanie w kole - organizacja
i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa).

Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte.

Wrocław
23/11/2022 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Aleksandra Szymczak

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.

3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.

4. Pochwały warte zajęcia otwarte

– sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Spotkanie w kole - organizacja
i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa).

Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte.

Kędzierzyn-Koźle
8/12/2022 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Agnieszka Cupiał-Jakubowska

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628