Zapraszam Cię do świata szkoleń stacjonarnych

prowadzonych przez nasze Edukatorki

1. Jak obrazować, by nie blokować
  – sztuka przedstawiania treści
    w przedszkolu.

2. Teatrzyki stolikowe -         współtworzenie obrazu z dziećmi.

3. Dziecko widzem i aktorem
w edukacji matematycznej – przykładowe scenariusze.

4. Dziecko widzem i aktorem
w edukacji przyrodniczej – przykładowe scenariusze.

5. Dziecko widzem i aktorem
w edukacji językowej – przykładowe scenariusze.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Teatrzyki z darami Froebla
w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej.

Siemianowice Śląskie
10/01/2023 r. godz. 17.00 - 20.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Ewelina Śliwa

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Freblowskie kształty

– dlaczego one?

2. Jedna kula – 20 zabaw – inspiracje praktyczne dla nauczycieli.

3. Sześcian – nowe spojrzenie

na proste formy. Niestandardowe zabawy z bryłami.

4. Walc z walcem, czyli jak płynnie stymulować percepcję przestrzeni.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Kula, sześcian, walec - jest tu nam wspaniale. Rozwijanie percepcji i wyobraźni przestrzennej z zastosowaniem podstawowych brył

Szczecin
17/01/2023 r. godz. 16.30 - 19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

Adriana Aleksiejew

1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej

Warszawa
25/01/2023 r. godz. 17.00 - 20.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Aleksandra Szymczak

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej

Warszawa
08/02/2023 r. godz. 17.00 - 20.00

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Aleksandra Szymczak

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej
w edukacji przedszkolnej

Świecie
16/02/2023 r. godz. 16.30 - 19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Dorota Heldt

E-mail:
roman.chojnacki@froebel.pl
Telefon:
733 554 422

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.

3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.

4. Pochwały warte zajęcia otwarte

– sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Spotkanie w kole - organizacja
i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa).

Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte.

Węgorzewo
19/11/2022 r. godz. 12.30-15.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Aleksandra Szymczak

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Jak obrazować, by nie blokować – sztuka przedstawiania treści
w przedszkolu.

2. Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi.

3. Dziecko widzem i aktorem

w edukacji matematycznej – przykładowe scenariusze.

4. Dziecko widzem i aktorem

w edukacji przyrodniczej – przykładowe scenariusze.

5. Dziecko widzem i aktorem w edukacji językowej – przykładowe scenariusze.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Teatrzyki z darami Froebla

w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej.

Kędzierzyn-Koźle

22/11/2022 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Agnieszka Cupiał-Jakubowska

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.

3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.

4. Pochwały warte zajęcia otwarte

– sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Spotkanie w kole - organizacja
i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa).

Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte.

Wrocław
23/11/2022 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Aleksandra Szymczak

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.

2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.

3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.

4. Pochwały warte zajęcia otwarte

– sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Spotkanie w kole - organizacja
i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa).

Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte.

Kędzierzyn-Koźle
8/12/2022 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Agnieszka Cupiał-Jakubowska

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

Program:

Temat:

Prowadzący:

Miejsce i data:

Matematyka - moduł 1.


Jak zmierzyć się z edukacją matematyczną dzieci? Wszystko o orientacji przestrzennej - od wytyczania kierunków w przestrzeni do precyzyjnego orientowania się na kartce papieru.

Szczecin
8/12/2022 r. godz. 16.30-19.30

Karta zgłoszenia:

Pobierz

Kontakt do doradcy:

Adriana Aleksiejew

E-mail:
katarzyna.krawczyk@froebel.pl
Telefon:
500 806 628

Podstawy psychologiczne
i pedagogiczne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz
z ich edukacją matematyczną
z Darami Froebla:

•edukacja matematyczna jako sposób na rozwijanie dziecięcego umysłu;

•konieczność łączenia wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz kształtowania ich wiadomości i umiejętności matematycznych;

•dostosowanie treści kształcenia do rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci;

•respektowanie preferowanych przez dzieci mechanizmów uczenia się;

•sposoby kierowania dziecięcą działalnością matematyczną, aby same mogły dostrzegać i werbalizować to, co ważne;

•obowiązujący zakres kształcenia (obszary kształcenia) z zachowaniem ciągłości edukacyjnej (stałe następstwo realizacji treści kształcenia we wszystkich obszarach);•problemy dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.


Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci z wykorzystaniem Darów Froebla oraz innych zwyczajnych przedmiotów:

•model kształtowania orientacji

w umysłach dzieci;

•treści kształcenia oraz sposoby organizowania sytuacji zadaniowych

i zabaw, podczas których dzieci zgromadzą doświadczenia logiczne

i matematyczne potrzebne im do precyzyjnego orientowania się

w otoczeniu, a także tworzenia zarysów pojęć;

•czego nie wolno robić, kształtując orientację przestrzenną dzieci;

•perspektywa edukacyjna: jak będzie rozwijana orientacja przestrzenna w następnych latach edukacji szkolnej.