ŚWIĘTUJEMY FREBLUJEMY!

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY!


Chcę się zapisać!

Projekt został przygotowany dla wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Friedrich Froebel nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego, był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania przedszkolnego, a także architektem
i miłośnikiem przyrody.

Żył w latach 1782-1852 r. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:
- jedności wszechświata,
- szacunku dla dziecka i jego indywidualności
,
- znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.


Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.

Co roku obchodzimy rocznicę jego urodzin w taki sposób,
aby jak najwięcej nauczycieli poznało jego ogromny wkład w proces edukacji.

W tym roku proponujemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Świętujemy! Freblujemy!

To projekt skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Trwa od teraz do 22 kwietnia 2024 r.


NIE ZNASZ JESZCZE PEDAGOGIKI FROEBLA? TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

PRACUJESZ PEDAGOGIKĄ FROEBLA? TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

CHCESZ POZNAĆ INNOWACYJNĄ METODĘ PRACY Z DZIEĆMI? TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Jak to działa:

Każdy zgłoszony nauczyciel otrzymuje od koordynatorów raz w tygodniu drogą mailową na podany przy zgłoszeniu adres (środa/czwartek) materiały na następny tydzień.


Może je zrealizować w dowolnym dniu o dowolnej porze a także w dowolny sposób. Zadania i zabawy będą rozwijały dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Będą na tyle uniwersalne, że każde dziecko będzie je w stanie wykonać zgodnie ze swoimi możliwościami rozwojowymi! Zarazem będą ciekawe i motywujące!


Będą to karty zabawy, propozycje aktywności, scenariusze zajęć, zabawy, rymowanki, a wszystko to w oparciu o ponadczasową pedagogikę F. Froebla.


Nauczyciel dołącza do grupy na FB „Wspólnie świętujemy urodziny F. Froebla” i tam wysyła zdjęcia wykonanych zadań lub zajęć z opisem (który ma zainspirować innych uczestników).

Jest to doskonały sposób by uniknąć papierologii, która i tak nauczyciele mają zbyt wielką.


Dołącz do grupy na FB>>

Co dalej:

Wysyłane przez nas propozycje to tylko sugestie - nauczyciel ma prawo i możliwość do zmodyfikowania aktywności kierując się możliwościami dzieci oraz ich dobrem.


Podsumowaniem projektu będzie dowolna praca plastyczna, aktywność lub zabawa, gazetka, dekoracja, kartka, filmik, zdjęcie umieszczone na grupie:
Wspólnie świętujemy urodziny F. Froebla

https://www.facebook.com/groups/312820926045546

Po zakończonym projekcie nauczyciele, którzy ze swoimi grupami/klasami wykonali zadania otrzymują:

A) W wersji bezpłatnej:

- zaświadczenie dla nauczyciela o koordynacji projektu
w swojej placówce (wersja elektroniczna)

- certyfikat dla przedszkola (wersja elektroniczna) - dyplomy
dla dzieci (wersja elektroniczna)

lub.

B) W wersji płatnej :

- zaświadczenie dla nauczyciela o koordynacji projektu

w swojej placówce/format A4 (wydruk)

- certyfikat dla przedszkola / format A4 (wydruk)

- dyplomy dla dzieci /format A5, (wydruki - do wypełnienie
przez nauczyciela)

Zestaw dla 26 grupy -35 zł +koszt wysyłki.

Cele:

- stwarzanie okazji do integrowania i wymiany doświadczeń
między nauczycielami wychowania przedszkolnego;

- inspirowanie do podejmowania innowacyjnych inicjatyw
i metod pracy;

- stwarzanie okazji do rozwijania kreatywności dzieci
i nauczycieli;

- stwarzanie okazji do budowania pozytywnej samooceny
dzieci i nauczycieli;

- wzbogacanie wiedzy z zakresu nowatorskich metod pracy
pedagogicznej;

- rozwijanie zainteresowania pedagogiką F.Froebla.

Harmonogram:

7.03 - 22.04 – realizacja projektu.

7.03 – rejestracja uczestników

WAŻNE: Do projektu można zgłosić się w każdym momencie jego trwania ale nauczyciel zobowiązuje się wykonać zaległe aktywności.

13.03 - 14.03 – wysyłka materiałów do uczestników cz. 1

20.03 - 21.03 – wysyłka materiałów do uczestników cz. 2

27.03 - 28.03 – wysyłka materiałów do uczestników cz. 3

03.04 - 04.04 – wysyłka materiałów do uczestników cz. 4

22.04 – podsumowanie, zakończenie
            i uroczysty finał projektu.

23.04. - 26.04 – wysyłka dyplomów i zaświadczeń.


Projekt zakończymy hucznie! - będzie to wydarzenie 

na którym zaplanowaliśmy sporo atrakcji ale o tym 

w kwietniu.Koordynacja: Adriana Aleksiejew : adriana.aleksiejew.froebel@gmail.comAutorki propozycji edukacyjnych:

Agnieszka Cupiał-Jakubowska, Anna Wilczyńska, Agnieszka Kwapiszewska-Wolska, Magdalena Wójcik,

Sylwia Kustosz, Dorota Heldt, Marta Lewko - Grabowska,Gabriela Fejkiel, Katarzyna Małek, Karolina Borkiewicz,

Ewelina Ścibak, Elżbieta Śmiglak, Paulina Jabłońska, Adrianna Polak, Adrianna Prygoń, Natalia Rudewicz,

Wiktoria Filipiak, Katarzyna Gruszecka, Agnieszka Pawlus, Wioleta Kierus, Adriana Aleksiejew.


Ciekawostka:
Drogi Nauczycielu!

Biorąc udział w Projekcie edukacyjnym - Świętujemy! Freblujemy! - możesz to wykorzystać pisząc innowację pedagogiczną. Spróbujemy Ci ułatwić to zadanie, zainspirować, zachęcić do tworzenia innowacji pedagogicznej.


"Wdrażanie innowacji zostało znacznie uproszczone (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). Zniesiona została konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorium oświaty i organowi prowadzącemu, zniesiono wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej".


W wyżej wymienionej ustawie zostało zaakcentowane, że działalność innowacyjna przedszkola/szkoły jest integralnym elementem działalności placówki, ma wyzwolić kreatywność dzieci oraz nauczycieli.


Innowacja może być wprowadzona w dowolnym momencie i trwać dowolnie długo. Innowację można przeprowadzić w ramach zajęć, cyklicznie np.: raz lub dwa razy w tygodniu, może być również przeprowadzona w formie zajęć dodatkowych np.: kółka zainteresowań.Daj się ponieść!


Poczuj freblowską moc!

Zgłaszam się do projektu